25 березня 2014 р.

Заняття 19.03.2014 "Менеджмент"

Основні поняття:
1. Розкрили сутність ключових понять: «організація», менеджмент», «персонал». 
2. Кількісні та якісні характеристики персоналу. 
3. Якими показниками характеризується рівень розвитку персоналу? 
4. Які показники характеризують чисельність персоналу організації? 
5. За якими критеріями може здійснюватися класифікація персоналу організації? 
6. Класифікація персоналу організації за характером участі у виробничому 
процесі. 
7. Основні напрями розвитку менеджменту персоналу? 
8. Характеризували основні елементи системи менеджменту персоналу. 
 Виконували тест "Оцінка спеціаліста на етику бізнесу". За результатами відповідей на питання тесту оцінювали власний рівень етики.
Визначали рівень власної спостережливості. У переважної більшості розвинута спостережливість, але іноді підводить упередженість. Нас цікавить думка інших людей. Ми вчимось аналізувати власні вчинки і самих себе.