Навчальні матеріали


1. Тест К. Томаса розповість про те, як людина себе веде в конфліктній ситуації . Часто застосовується роботодавцями при прийомі на роботу. http://b-t.com.ua/test_tomas.php 
2.Психологічні тести, які допомагають оцінити загальний інтелектуальний рівень, конфліктність, стресовитривалість, комунікабельність  http://b-ko.com/book_20_glava
3. Холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік - хто ви? (Методика Айзенка)http://b-t.com.ua/test_ayzenk.php
4. Притчі та повчальні історії, які можна використати у роботі.http://1school.com.ua/statti/prytcha-pro-zhabenyat/
5. Теорія та практика психологічного тренінгу.http://exmaster.net/ps_26/index.html

Тренінгове заняття «Розвиток комунікативних умінь і навичок»(Заняття психолога)
Мета: набувати навичок міжособистісного спілкування; розвивати комунікативні, перцептивні, експресивні, ораторські, організаторські здібності; формувати позитивну мотивацію до занять у клубі.

Завдання тренінгу:
- розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях
спілкування;
- відпрацювання навичок розуміння себе, інших людей, а також
взаємин між людьми;                                             
- оволодіння навичками активного слухання;
- активізація процесу самопізнання і самоактуалізації;
- розширення діапазону творчих здібностей.

Обладнання: папір, фломастери, стікери.


ХІД ЗАНЯТТЯ
Далі
ПоказатиСховати

1. Вступне слово. Оголосити тему, мету, завдання заняття. Поінформувати, яка діяльність буде здійснюватись.

2. Ритуал привітання.
2.1. Вправа “Знайомство ”
Мета: знайомство учасників тренінгу, розвиток комунікативних навичок, подолання труднощів висловлюватись перед публікою, заняття емоційного напруження, позитивне налаштування на заняття.
Хід вправи: учасникам тренінгу пропонується продовжити речення:
 - Якби мій настрій мав колір, то він би був…
 - Якби мій настрій міг звучати, то він би зазвучав, як…
 - Якби мій настрій оцінити за 10-бальною шкалою, то він                          відповідав би…                                     
  Висловлюються всі учасники тренінгу.

3.Очікування учасників тренінгу
Учасникам роздаються стікери, на яких вони пишуть свої очікування від заняття ( кожне побажання на окремому стікері ) і наклеюють на малюнок, заздалегідь підготовлений на  ватмані.
         Перед тим, як наклеїти аркуш, кожен вголос зачитує свої очікування.

4.Прийняття правил роботи групи
Для того, щоб досягти мети тренінгу, здійснення очікувань, ефективно працювати, почувати себе комфортно необхідно прийняти правила роботи в групі. Кожний учасник тренінгу висловлює те правило, яке він вважає необхідним для ефективної роботи групи. Записати ці правила на великому ватмані. На наступних заняттях правила можна змінювати. До цих правил можна додавати нові або видаляти ті, які вже не актуальні для роботи групи. (Ми розробили сталі правила, але за потреби їх можна доповнювати)

5.Гра – розминка “Австралійський дощ”
Мета: зняття емоційної та м’язової  напруги, підвищення згуртованості групи.

6. Розповідь для активізації уваги учасників
Історія про рай і пекло.
Якось один іудейський мудрець звернувся до Господа з проханням показати йому рай та пекло.
Господь погодився і відвів мудреця до великої кімнати, посеред якої стояв величезний казан з їжею, а навколо нього ходили і плакали голодні та нещасні люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, хоча в руках у них були ложки.
Але  ручки  цих  ложок  були дуже довгі - довші за  руки.
«Так, це справді пекло», - сказав мудрець.
Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати, що була точнісінько така, як перша. Посеред цієї кімнати стояв такий  самий казан з їжею. а люди, що були в кімнаті, тримали точнісінько такі самі ложки. Але люди ці були ситі, щасливі й веселі.
«Так це ж рай!» - вигукнув мудрець.
Запитання для обговорення:
1. Що відрізняло людей в одній кімнаті від тих, що були
в іншій?
2. Що зробили щасливі люди і були в змозі зробити нещасні?
     3.     Що допомогло людям у раю бути щасливими?

7. Розповідь тренера: “Спілкування людей один з одним - надзвичайно складний і тонкий процес. Неефективність у спілкуванні може бути пов'язана з повною чи частковою відсутністю того чи іншого комунікативного уміння. Труднощі, які виникають при спілкуванні у конкретній ситуації, можуть бути викликані недостатнім самоконтролем, наприклад, через невміння справитися з перевантаженням, імпульсивністю, агресією і т.д. Кожний з нас вчиться володіти собою у ході всього свого життя, здобуваючи досвід, який часто будується на помилках і розчаруваннях.


8. Мозковий штурм «Спілкування»
Мета: Визначити рівень знань учнів щодо феномену спілкування.
Питання: “З якими поняттями, емоціями пов’язане для вас поняття спілкування ?”. Всі варіанти відповідей фіксуються на дошці. Після цього запропонувати поділити названі риси на конструктивні і деструктивні.  В ході мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо різних класифікацій рис.


9. Мозковий штурм «Чинники ефективного спілкування»
Мета: Визначити чинники ефективного спілкування.
Питання: “Які на вашу думку є чинники ефективного спілкування ?”. Всі варіанти відповідей фіксуються на дошці. Після цього запропонувати поділити названі риси на суб’єктивні та об’єктивні. В ході мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо різних класифікацій рис.
           

10. Ведучий. Численні дослідження показують, що успіх людини, яка працює в сфері постійного спілкування, на 80 відсотків залежить від його комунікативної компетентності.
Непродуктивність у спілкуванні може бути пов'язана з відсутністю комунікативних навичок спілкування, з труднощами практичної їх реалізації (стомлення, неуважність, умови діяльності, особливості ситуації й ін.). На підтвердження сказаного можна аргументовано апелювати по тих випадках, коли учасники дискусії "пропускали" висловлювання інших чи спотворювали предметні позиції при відтворенні розмови по пам'яті. Можна також послатися на приклади, узяті в Д. Карнегі про те, як важливо бути уважним слухачем.
Можна виділити такі невербальні канали комунікації:
• очі і контакт з допомогою погляду;
• обличчя і лицьова експресія;
• жести;
• пози;
• тактильні відчуття (торкання);
• дистанція під час спілкування.
11. Визначення ступеня виразності уміння слухати іншу людину.
Інструкція: Вашій увазі пропонується методика на визначення ступеня виразності уміння слухати іншу людину.
Перед Вами 16 запитань, на кожне з яких Ви можете відповісти твердженням "так" чи "ні". Варто пам'ятати, що «правильних" чи "неправильних" відповідей не буває. Головне, намагайтеся відповідати чесно, не намагайтеся зробити позитивне враження, відповіді повинні відповідати дійсності. Вільно та щиро висловлюйте свою думку. У цьому випадку Ви зможете краще дізнатись про себе.
Заздалегідь дякуємо Вам!
1. Чи терпляче Ви чекаєте, доки інший закінчить говорити і дасть Вам можливість висловитися?
2. Чи поспішаєте Ви прийняти рішення до того, як зрозумієте сутність проблеми?
3. Чи слухаєте Ви лише те, що Вам подобається?
4. Чи заважають Вам слухати співрозмовника Ваші емоції?
5. Чи відволікаєтеся Ви, коли співрозмовник висловлює свої думки?
6. Чи запам'ятовуєте Ви замість основних моментів бесіди які-небудь несуттєві?
7. Чи заважають Вам сприймати інформацію упередження?
8. Чи припиняєте Ви слухати співрозмовника, коли з'являються труднощі в розумінні його думки?
9. Чи займаєте Ви негативну позицію щодо співрозмовника?
10. Чи завжди Ви слухаєте співрозмовника?
11. Чи ставите Ви себе на місце того, хто говорить, щоб зрозуміти, що змусило співрозмовника  говорити саме так?
12. Чи приймаєте Ви до уваги той факт, що у Вас із співрозмовником можуть бути різні погляди на предмети обговорення?
13. Чи припускаєте, що у Вас і у Вашого співрозмовника може бути різне розуміння змісту уживаних слів?
14. Чи намагаєтеся Ви з'ясувати причини, що викликали суперечку, наприклад, різні точки зору, постановка питання і тому подібне?
15.  Чи уникаєте Ви погляду співрозмовника у бесіді?
16. Чи виникає у Вас бажання перервати співрозмовника і вставити своє слово за нього, чи  випередити його з висновками?
 Обробка результатів. (Підраховується кількість відповідей)
Інтерпретація
- 6 балів і нижче свідчать про низький ступінь виразності уміння слухати інших, про спрямованість у ході спілкування на себе (тобто задоволення своїх домагань поза залежністю від інтересів партнера). Знижено чутливість в оцінці поточної ситуації - коли мовчати і слухати, а коли говорити. Необхідне навчання навичкам ефективного слухання
-від 7 до 10 балів - середній ступінь виразності уміння слухати співрозмовника. Дане уміння скоріше виявляється ситуативно і залежить від особистісної значимості (зацікавленості) в отримуваній інформації. Є необхідність в удосконаленні навичків та прийомів активного слухання.
   -10 балів і більше свідчать про явно виражені уміння слухать інших незалежно від особистої значимості отримуваної інформації. Така людина є ефективним співробітником (якщо в основі діяльності лежить спілкування з людьми).

12. Вправа «Заборона говорити «ні»
Коли ми говоримо: «Так», — усе наше тіло теж говорить «так» і розслаблюється. Відповівши кілька разів «так», наш співроз­мовник реально відчуває симпатію до нас, бажання спілкуватися далі.
Один з учасників ставить іншому запитан­ня, на яке той не має позитивної відповіді. Інший учасник повинен виразити свою не­згоду таким чином, щоб не використовувати слів «ні», «не» (наприклад: «Чи не могли б ви покласти ноги на стіл?» — «Боюся, що це шокує інших людей у кімнаті»).

1. Ви представник компанії з розповсюдження  товарів  повсякденного попиту, ваше завдання продати цій людині ваш товар та якщо вдасться  завербувати його  до спільної діяльності.

2. Ви представник певного кандидата у народні депутати. Ваше завдання отримати позитивну відповідь від людини щодо  майбутнього вибору вашого кандидата.

3. Ви директор навчального закладу і вам треба вмовити конкретну цю людину на посаду заступника директора

13. Вправа Сунична галявина
14. З метою виявлення рівня комунікабельності запропонувати учням дати відповідь на питання тесту на професійно-педагогічну това­риськість (В. А. Кан-Калік, Н. Д. Нікандров)..

Мета: швидке зняття втоми, відновлення працездатності.
Хід вправи: тренер пропонує учасникам:
 - Сядьте зручно на стілець. Закрийте очі, прийміть зручну позу. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. Після цього уявіть собі суничну галявину так, ніби вона перед вами. Суниці дозріли, вони навколо вас скрізь. Галявина схожа на зелений килим, оздоблений червоними коштовностями, на якому яскравим блиском світяться маленькі крапельки роси. Побудьте на цій суничній галявині. Відчуйте пахощі цвітіння лісових трав. Скуштуйте свіжої ароматної суниці. Робіть на галявині те, що вам хочеться… Або нічого не робіть, просто побудьте там скільки вам захочеться…
Рефлексія: після повернення з галявини поділіться своїми враженнями.


Хід роботи
Інструкція. Відповідно до вашої думки дайте відповідь "так", "ні" чи "іноді" на наведені нижче пи­тання.
1. Вас чекає звичайна чи ділова зустріч. Чи вибиває вас з колії її очікування?
2. Чи ви не відкладаєте візит до лікаря доти, доки вже не зможете терпіти?
3. Чи викликає у вас стурбованість чи незадоволен­ня доручення виступити з доповіддю, повідомленням, інформацією на якійсь нараді, зборах чи інших захо­дах?     
4. Вам пропонують поїхати у відрядження до міста, де ви ніколи не були. Чи ви докладете максимум зу­силь, щоб уникнути відрядження?
5. Чи любите ви ділитися своїми переживаннями з будь-ким?
6. Чи дратуєтесь ви, коли незнайома людина на ву­лиці звернулася до вас з проханням (показати дорогу, назвати час, відповісти ще на якесь питання)?
7. Вірите ви, що існує проблема "батьків і дітей", і що людям різних поколінь важко розуміти один одно­го?
8. Чи посоромитесь ви нагадати знайомому, що той забув повернути вам гроші, які позичив кілька місяців тому?
9.   У ресторані чи в їдальні вам принесли неякісну страву. Чи ви промовчите?
10.Опинившись віч-на-віч з незнайомою людиною, ви не вступите з нею в бесіду і вважатимете обтяжли­вим, якщо першим заведе розмову вона. Чи це правда?
11. Чи боїтеся ви брати участь в якійсь комісії з розгляду конфліктних ситуацій?
12. У вас є власні суто індивідуальні критерії оцінки творів мистецтва, літератури, культури і жод­них "чужих" думок з цього приводу ви не приймаєте. Це так?
13. Почувши десь "в кулуарах" висловлювання яв­но помилкової точки зору з добре відомого вам питан­ня, ви промовчите і не вступатимете в суперечку?
14. Чи викликає у вас досаду чиєсь прохання розібратися в тому чи іншому службовому питанні або навчальній темі?
15.Чи охочіше ви викладаєте свою точку зору (думку, оцінку) в письмовому вигляді, ніж в усній формі?
Обробка результатів
За кожне "так" нараховується 2 бали, "інколи" -1 бал, "ні" - 0 балів. Підраховується загальна кількість балів.
Аналіз результатів
30-28 балів. Ви явно некомунікабельні, і це ваша біда, бо насамперед від цього страждаєте ви самі. Але й близьким вам людям нелегко. На вас складно пок­ластися у справі, яка вимагає від виконавців групових зусиль. Намагайтеся бути більш товариським, контро­люйте себе.
28-24 бали. Ви замкнені, небалакучі, віддаєте пере­вагу самотності, і тому у вас, напевне, мало друзів. Но­ва робота і необхідність нових контактів хоч і не вик­ликають у вас паніку, але надовго виводять з рівнова­ги. Ви знаєте цю особливість свого характеру і буваєте незадоволені собою. Але не обмежуйтесь лише таким незадоволенням, ви здатні змінити ці особливості ха­рактеру. Невже не буває так, що при якомусь сильно­му захопленні ви раптом матимете повну комуніка­бельність? Варто лише розворушитися.
23-19 балів. Ви у певній мірі є товариські і в нез­найомому оточенні почуваєте себе досить впевнено. Нові проблеми вас не лякають. І все ж з новими людь­ми ви сходитеся з осторогою, в суперечках і дискусіях берете участь неохоче. У ваших висловлюваннях ча­сом дуже багато сарказму без будь-якого приводу на те. Ці недоліки можна виправити.
18-14 балів. Ви комунікабельні, допитливі, охоче слухаєте цікавого співрозмовника, досить терплячі в спілкуванні з іншими, відстоюєте власну точку зору без зайвої запальності. Без неприємних переживань ідете на зустріч з новими людьми. Водночас ви не по­любляєте гамірних компаній, екстравагантні вчинки і багатослів'я викликають у вас роздратування.
13-9 балів. Ви досить товариські (часом, напевне, аж занадто). Допитливі, балакучі, полюбляєте вислов­люватися з різних питань, що часом викликає роздра­тування оточуючих. Охоче знайомитеся з новими людьми. Полюбляєте бути в центрі уваги, нікому не відмовляєте в проханнях, хоч і не завжди можете їх виконати. Буває, спалахуєте, але швидко заспокоюєте­ся. Чого вам не вистачає, то це посидючості, терпіння і відваги при зустрічі з серйозними проблемами. Але, при бажанні, ви можете примусити себе не відступати.
8-4 бали. Ви, напевне, "хлопець-друзяка". Това­риськість б'є з вас джерелом, ви завжди в курсі всіх справ. Любите брати участь у всіх дискусіях, хоча серйозні теми можуть викликати у вас мігрень чи навіть хандру. Охоче берете слово з будь-якого питан­ня, навіть якщо маєте про нього поверхове уявлення.
Завжди почуваєте себе у "своїй тарілці". Беретесь за будь-яку справу, хоча далеко не завжди можете довес­ти її до кінця. Тому керівники і колеги ставляться до вас з певною осторогою і сумнівами. Поміркуйте над цим.
Менше ніж 3 бали. Ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви говірливі, багатослівні, втручаєтесь у справи, які жодним чином вас не стосу­ються. Беретеся робити висновки про проблеми, в яких зовсім некомпетентні. Часто буваєте не­об'єктивні. Серйозна робота не для вас. Людям - і на роботі, і вдома, і взагалі будь-де, - складно з вами. Вам треба попрацювати над собою і своїм характером. На­самперед виховайте у себе терплячість і стриманість, намагайтеся ставитись з повагою до людей і, нарешті, подумайте про своє здоров'я, такий "активний" стиль життя не минає безслідно.
Обговорення
Встановлюється, який рівень є найоптимальнішим у спілкуванні вчителя та учнів, вчителя й інших учас­ників педагогічного процесу.

15. Супервізія заняття
 Запропонує учасникам взяти “телефон” і розповісти своїм друзям про сьогоднішнє заняття. Продовжити речення: “Мені було цікаво відкрити для себе…” Якщо очікування здійснились, то стікери з верхньої частини ватману діти опускають вниз.
16. Групове прощання. Вправа “ Комплімент ”
Мета: створити емоційний комфорт учасників тренінгу.
Хід вправи: тримаючи в руках “чарівну паличку” тренер звертається до учасників тренінгу: Французький письменник Томас Пейн одного разу в колі друзів сказав: “Якщо одним словом можна ощасливити людину, яким же негідником треба бути, щоб це слово не сказати”. Різкувато, але вірно. Це слово - комплімент. Комплімент – це приємне схвалення на чиюсь адресу.
         Будьте щирими, коли говорите комплімент, інакше Вам не повірять. Брехливої похвали не кажіть. Подумайте, чи є у Вас хороші слова для друзів. Спробуймо зробити один одному комплімент. Той, у кого в руках “чарівна паличка” говорить комплімент наступному учаснику, передаючи “чарівну паличку”. Вправа закінчується, коли всі одержали компліменти.

         Група аплодує собі за продуктивну роботу на занятті.


<>

Тема: Ринкова конкуренція та її роль в організаціїї  ринкової економіки. (Заняття вчителя економіки)
Мета уроку:
 • ознайомитися зі змістом понятть «конкуренція», «монополія», «олігополія», «монопсонія»; 
 • навчитися виділяти та формулювати характерні ознаки ринкових структур;
 • розвивати в учнів економічне мислення, навички порівняння, інтуіцію;
 • розвивати вміння працювати у групах, формулювати та відстоювати власну думку;
 • виховувати економічну культуру споживача.
Обладнання: комп¢ютер, підручник, роздатковий матеріал.
Хід уроку
Далі
ПоказатиСховатиІ. Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.
Під час
заняття  учні працюють у 4 сталих групах.
 • із запропонованого переліку відібрати та записати у зошити основні риси, що характеризують ринкову економіку.
Суспільна власність на фактори виробництва, самостійність, незалежність, виробництво, розподіл і обмін базуються на звичаях, традиціях, культових обрядах,економічна свобода суб'єктів ринку, низький рівень економічного і соціального розвитку, свобода виробника у виборі товару, об'єму виробництва, ціни продукції, що випускається, панування виробника над споживачем.
( Учні зачитують свої відповіді. )
- А яка найголовніша риса, притаманна ринковій економіці, не прозвучала у нашому переліку(Конкуренція)
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.
Вступне слово вчителя.
Справді,  ми зустрічали термін «конкуренція». Але нам до цього часу незнайомий зміст цього економічного поняття. Отже, тема сьогоднішнього заняття… (оголошення теми та мети уроку) 
Поміркуйте, що означає слово «конкуренція». (учні відповідають, що конкуренція – це змаганння)
Між ким? Між виробниками однотипних товарів, послуг або між споживачами за товар в умовах дефициту.
За що? За залучення якомога більшої кількості споживачів.

Для чого? Для отримання максимального прибутку.
- Поміркуйте, чи існувало це поняття при командній (адміністративній) економіці, чи мало воно велике значення для розвитку виробництва? 
(Ні, тому що не було свободи вибору ні у виробників, ні у споживачів. Це була планова економіка.)
Отже, конкуренція – це 
  • змагання між виробниками (продавцями) товарів, а в загальному випадку - між будь-якими економічними, ринковими суб'єктами;
  • боротьба за ринки збуту товарів з метою здобуття вищих доходів, прибутку, інших вигод;
  • суперництво, економічна боротьба, змагання між продавцями - виробниками за право здобуття максимального прибутку і між покупцями при покупці товарів за велику вигоду.
Конкуренція - це боротьба підприємців за найбільш вигідні умови виробництва й збуту товарів з метою одержання максимального прибутку. По суті, конкуренція - це боротьба за досягнення кращих умов доступу до обмежених ресурсів суспільства.
Саме в ході конкурентної боротьби в ринковій економіці вирішуються питання: "Що? Як? Для кого?" виробляти.
Конкуренція - спосіб ефективного розподілу обмежених ресурсів суспільства. 
У ринковій економіці на конкуренцію покладено рядфункцій: регулювання, мотивації, розподілення та контролю. 
Функція регулювання полягає в тому, що основні виробничі фактори спрямовуються саме у ті сфери, які потребують їх найбільше і де вони будуть використані найефективніше. Це пов'язано з необхідністю для підприємців виробляти ті товари (надавати послуги, виконувати роботи), які потрібні споживачеві. 
Змістом функції мотивації є здатність конкуренції стимулювати підприємців пропонувати на ринок найкращі товари за найнижчими цінами, а також знижувати витрати на їх виробництво. Утриматися на ринку, де панує конкуренція, і при цьому отримати прибуток можливо, лише якщо. виконувати зазначені вимоги.
Отже, прибуток перерозподіляється на користь підприємців, які використали свої ресурси найпродуктивніше. Саме в цьому виражається функція розподілення.
Функція контролю дає змогу не допустити неефективної діяльності підприємців, а також не дозволяє окремим підприємцям необмежене панувати на ринку і нав'язувати споживачам та іншим учасникам ринку свої правила гри. 
Конкуренція поділяється на: внутрішньогалузеву, міжгалузеву та міжнародну. презентація)
- Поміркуйте, якими способами виробники (продавці) можуть залучити до себе увагу покупців? 
(діти перераховують – цінові і нецінові способи: зниження ціни, оригінальна упаковка, гарна якість, поліпшений сервіс, реклама, акції, лотереї, конкурси, додаткові послуги – ВІП-зали, віп-скидки, тощо)
Якою ж буває конкуренція? За якими критеріями розрізняють різні види конкуренції? 
Досконала конкуренція 
Досконала або чиста конкуренція - це така модель ринку, при якій вплив кожного учасника економічного процесу на загальну ситуацію настільки малий, що ним можна знехтувати. 
Ознаки досконалої конкуренції:
 • на ринку знаходиться багато незалежних продавців і покупців даного продукту. 
 • ніким і нічим не обмежений доступ на ринок і такий самий вихід з нього всіх бажаючих. 
 • фірми, що конкурують, випускають стандартизовану продукцію. 
 • в умовах чистої конкуренції відсутній будь-який вплив окремої фірми на рівень ринкової ціни. Учасники ринкових угод мають вичерпну і вчасну інформацію про якість товару, ціни і вигоду торгівлі. 
- Поміркуйте, чи існує в природі такий вид конкуренції? Насправді, таких іеальних умов немає. Але є ряд ринків, що дуже близькі до ідеальних. Можете сказати які? 
(Товарні ринки – ринки сировини – чай, кава, зерно; Валютні ринки - продавці й покупці на валютних біржах купують і продають різну валюту за ціною, яка диктується загальними ринковими умовами.)
Монополістична конкуренція
Монополістична конкуренція - ринкова структура, у якій велика кількість фірм виробляють диференційовану продукцію, тобто таку, яка немає близьких замінників.
Ознаки ринку монополістичної конкуренції:
 • Існування великої кількості фірм;
 • Диференційований тип товару;
 • Контроль за цінами існує в вузьких межах;
 • Порівняно легкі умови вступу в галузь;
 • Нецінова конкуренція акцентує увагу на рекламі, торгових марках та торгових знаках;
 • Доступ до інформації має деякі обмеження.
Поміркуйте та наведіть приклади ринків монополістиної конкуренції. (перукарні, кінотеатри, виробники одягу, взуття тощо)
Олігополія
Олігополія - ринкова структура, представлена декількома великими фірмами, що контролюють виробництво і збут основної маси продукції
Основні риси олігополістичного ринку:
 • Домінування кількох фірм;
 • Тип продукту – диференційований та стандартизований;
 • Контроль за цінами обмежений взаємною залежністю;
 • Існування істотних перешкод для вступу в галузь;
 • Типова нецінова конкуренція – якість, реклама, паблік-рилейшнс;
 • Доступ до інформації істотно обмежений.
- Поміркуйте та наведіть приклади оліполістичних ринків. (Ринок автомобілів, побутових електроприладів, комп’ютерної техніки)
У США олігополію найчастіше утворюють чотири провідні фірми галузі, які продають на ринку до 60% всієї продукції. При цьому монополізація виробництва може досягати іще більших масштабів. Прикладом може бути автомобільна промисловість США, де три гіганти - "Дженерал моторс", "Форд" і "Крайслер" - виробляють більше 90% всієї продукції.
Монопсонія – монополія покупця.
Поміркуйте, коли може виникнути такий ринок? (приклад, ринок праці, в населеному пунті з містоутворюючим підприємством, яке може безперешкодно дикутвати умови найма працівників – наприклад, Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас.)
Монополія 
Монополія - ринок, де є тільки один виробник, який повністю контролює обсяг виробництва й дуже сильно впливає на ціну. Монополія - головний ворог конкуренції.
Основні риси монополістичного ринку:
 • Існування на ринку однієї фірми;
 • Унікальний тип продукту, тобто такий, що не має замінників;
 • Значний контроль за цінами;
 • Вступ в галузь блокований;
 • Нецінова конкуренція – реклама, паблік-рилейшнз;
 • Повне обмеження доступу до інформації.
Перешкоди до входження на монополістичний ринок:
Економічні: 
• низькі витрати виробництва за рахунок збільшення масштабу виробництва;
• закритий доступ до матеріальних ресурсів і інших факторів у силу відсутності їх на вільному ринку;
• реклама. 
Юридичні:
• Виробництво товару захищене патентом, авторським правом, ліцензією, товарним знаком. 
• Виключне право займатися даним видом діяльності (виробництво алкогольних напоїв, тютюну, монополія зовнішньої торгівлі).
• Державна реєстрація окремих видів діяльності. 
В країні з ринковою економікою з монополізмом ведеться боротьба на державному рівні. ЧОМУ? (високі ціни на продукцію, неповажне відношення до покупців, недостатній асортименти товарів, відсутність прогресу в розвитку виробництва, інше)
Однак, є галузі, де монополія просто необхідна: виробництво атомної зброї, електромережі, тепломережі тощо. ЧОМУ? 
Подібні підприємства відносять до природньої (державної, легальної) монополії. Конкуренція на цих підприємствах може лише збільшити сукупні витрати й зашкодити суспільству.
До них відносяться: комунальні служби, залізниці, телефонні компанії, постачальники газу, електрики. Вони підлягають суспільному регулюванню. Зокрема, ціни або тарифи на їхню продукцію дуже часто визначаються державними службами, відомствами.
- А чи є природні монополії на території нашої країни? Давайте послухаємо
(Антимонопольний комітет України визначив наступні суб'єкти природниіх монополій. Так, згідно з повідомленням антимонополістів, суб'єктами природніх монополій на загальнодержавних ринках є: 
Перелік суб'єктів природних монополій на загальнодержавних ринках
№ п/п
Код підприємця (ЄДРПОУ)
Назва суб'єкта господарювання 
Юридична адреса
Найменування товару (товарної групи)
адреса
індекс
NP
KODP
NAZ
AD
IND
KAT
1
00100227
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
м. Київ, вул. Комінтерну, 25 
01032
передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами
2
00034045
Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) у складі:
6 залізниць та інші об'єднання, підприємства, установи і організації залізничного транспорту за переліком, визначеним Мінтрансзв'язку України згідно з постановою Кабміну від 29 лютого 1996 р. № 262
м. Київ, вул. Тверська, 5
03150
послуги користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування
3
2007772031570412
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
в особі
Відкритого акціонерного товариства "Укртранснафта"
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6м. Київ,вул. Артема, 6004050

  транспортування нафти магістральними трубопроводами

4

20077720 30019801

 

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
в особі
 Дочірньої компанії "Укртрансгаз"

 

м. Київ,

вул. Б. Хмельницького, 6

 м. Київ,

Кловський узвіз, 9/1

 


01021

 транспортування природного газу магістральними газопроводами

 

5

19477064

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух"

м. Київ,

пр. Перемоги, 14

03057

послуги управління з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден

6

00206539

Відкрите акціонерне товариство "Одеський припортовий завод"

Одеська обл., м Южне,

вул. Заводська, 3

65481

спеціалізовані послуги транспортного терміналу з прийому, охолодження, зберігання та перевантаження аміаку

7

21560045

Українське державне підприємство поштового зв'язку "УКРПОШТА"

м. Київ, вул. Хрещатик, 22

01001

 

універсальні послуги поштового зв’язку

8

01190043

Концерн РРТ

м. Київ,

вул. Дорогожицька, 10

04112

надання в користування технічних засобів мовлення

 послуги користування радіорелейними каналами зв’язку

9

21560766

Відкрите акціонерне товариство "УКРТЕЛЕКОМ"

м. Київ, вул. Т. Шевченка, 18

01030

 

місцевий телефонний зв'язок

 надання в користування каналів електрозв’язку
- Цікаво, чи є природні монополії на території нашої області? Ви не натрапляли на таку інформацію? Чи можемо ми  це з’ясувати? (учні шукають в мережі Інтернет на сайті Антимонопольного комітету України)
Конкуренція – рушійна сила економіки. Вона захищена законодавством України.
Група… отримала завдання підготувати повідомлення про систему національного законодавства про конкуренцію в Україні. Послухаємо повідомлення.
(Для підготовки інформації я скористався електронною версією журналу "Конкуренція" . Зокрема, у №3 за 2010 рік розміщено статтю ОлександраТкаченко « Конкуренція була і залишається рушійною силою економіки», яка містить перелік нормативних актів, що захищають конкуренцію в Україні.)
Конституція України й основні закони в сфері захисту економічної конкуренції:
 • Конституція України (витяг) 
 • Закон України "Про Антимонопольний комітет України" 
 • Закон України "Про захист економічної конкуренції"
 • Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" 
 • Закон України «Про природні монополії»
 • Кримінальнийц Кодекс України (витяг) 
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг)  
 • Цивільний Кодекс України (витяг)
 • Господарський Кодекс України (витяг)
 • Господарський процесуальний кодекс України (витяг)
 • Кодекс адміністративного судочинства України (витяг)
  - Але існують випадки, коли великі підприємства об’єднуються для створення штучних монополій. Такі об’єднання носять назву: картель, синдикат, трест, концерн, ТНК. Завдання 6.6 практикума заповнюємо таблицю.
На сьогодні ви готували повідомлення про один з видів монополістичного об’єднання. Давайте заслухаємо представників кожної групи та заповнимо таблицю.
Повідомлення І групиКартель ( від франц. – “союз” ) - це така форма монополістичного об’єднання, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, а також виробничу і комерційну самостійність. Це означає що виробництво і збут продукції кожне підприємство, яке входить до картелю, здійснює самостійно. Учасники картелі складають угоди про регулювання об’ємів виробництва, умов збуту продукції ( розподіл ринків збуту), визначають єдині монопольно високі ціни, обмін патентів на нову техніку, найм робочої сили з метою вилучення монополістичного прибутку.
Оскільки кожне підприємство здійснювало виробництво і збут продукції самостійно, було зобов’язане продавати свої товари по єдиній, встановленій картельною угодою, ціні. Звичайно, така угода передбачала і поділ ринку: встановлювалося де тому чи іншому учаснику картелю дозволяється збувати свою продукцію. Іноді картельна угода встановлювала для кожного підприємства частку ( квоту ) його участі у виробництві чи в обсязі продажу. Відповідно до цієї квоти кожен з учасників картелю не повинен перевищувати обсяг виробництва і збуту. За порушення накладався штраф, який ішов у загальну касу. Встановлювалася також так звана картельна ціна – різновид монопольної ціни, яка встановлювалася з метою знищення конкурентів та забезпечення умов для получення монопольного прибутку. Картельна ціна була корисна для розвитку монополій. Важливим для кожного учасника картелі було те, що вони зберігали свою виробничу і комерційну самостійність.
Картелі були розповсюджені досить широко в Германії, складалися навіть міжнародні картелі. Це такі союзи монополій різних країн, між якими також складалися угоди про розподіл ринків збуту, джерел сировини, встановлення монопольних цін, використання патентів. Як правило, такі міжнародні картелі існували в рамках однієї галузі. На сучасному етапі картелі існують у формі патентних пулів, ліцензійних договорів, консорціумів з проведення науково-дослідних розробок тощо.
Повідомлення ІІ групи: Синдикат ( від грец. – “згода” ) – це така форма монополістичного об’єднання, де розподіл заказів, закупки сировини та реалізація виробленої продукції здійснювався через єдину збутову контору або інший аналогічний орган. Наприклад, в дореволюційній Росії такими конторами були “Продамет”, “Продуголь”, Сахарний синдикат.
Синдикат зв’язував підприємства, що увійшли до нього, тісніше. Ці об’єднання підприємств виробляли, як правило, масову однотипну продукцію. Кожне окреме підприємство в ньому не продавало своєї продукції самостійно, а здавало її синдикату, який здійснював збут через свою контору. Отже, учасники синдикату втрачали власність на вироблений продукт, вони зберігали виробничу самостійність, але втрачали комерційну. Кожен учасник, будь – то підприємство чи фірма, одержує від контори відповідну частину прибутку, який залежить від квоти виробництва та інших умов. Тобто прибуток розподілявся відповідно до частки кожного підприємства в обсязі продажу.
В сучасних умовах коли у ряді країн існує антимонополістичне законодавство, синдикати втратили своє значення як форма монополістичного об’єднання. Нині синдикати існують переважно у сфері торгівлі, деякі у сфері виробництва, так , наприклад, алмазний синдикат контролює світовий ринок необроблених алмазів.
В Україні, як правило, синдикати створилися у формі акціонерного товариства. Вони підпорядковують собі необ’єднаних підприємців шляхом встановлення цін на сировину, матеріал, свою продукцію.
Повідомлення ІІІ групиТрест – це об'єднання підприємств однієї галузі або декількох галузей, при якому часники втрачають і виробничу, і комерційну самостійність, тобто об'єднують виробництво, збут, управління і фінанси. Учасникам видаються акції на вкладений капітал. 
Трест ( від англ. – “довір’я” ) - це такий вид монополій, де учасники втрачають не тільки комерційну, а й виробничу і навіть юридичну самостійність, підкоряючись єдиному контролю. Хоча трести є найбільш тіснішою формою об’єднання, кожне з підприємств окремо вже не могло вирішувати, що і як виробляти. Вони не могли вести справи і укладати угоди на свій страх і риск. Ними управляв і від їх імені вів усі справи трест. Реальна влада в тресті сконцентровувалася в руках правління або головної компанії. Кожний з власників підприємств получає певну кількість акцій у відповідності з величиною вкладеного капіталу, тим самим получає право на участь в правлінні та на відповідну частину прибутку – дивіденди.

Як правило, трести об’єднують однорідні підприємства. Вони виникли у США в останній третині XIX ст. Першим трестом вважається утворена Дж.Д. Рокфеллером нафтова компанія "“Стандарт ойл" ( 1879 ). Поширення трестів у Європі почалося після першої світової війни.

Повідомлення ІV групи: Концерн – ( від англ. – “підприємство, фірма” ) - це об’єднання формально самостійних підприємств різних галузей виробництва, транспорту, торгівлі, банків і страхових компаній на основі повної фінансової залежності від власників контрольного пакету акцій. Ядром концерну є велике промислове підприємство, трест, банк або спеціально створене головне товариство - холдинг. Ця форма монополістичних об’єднань найбільш розповсюджена. Для концерна характерна децентралізована система управління підприємствами (по основним групам продукції або регіонам ), великий об’єм внутрішньо-фірмених постачань; централізованими в ньому являються, як правило, капіталовкладення та фінанси.

Охоплюючи найрізноманітніші підприємства, концерни відображають потребу розвитку продуктивних сил, які диктують необхідність комбінування, а також прагнення до диверсифікації. Диверсифікація – нове явище в економіці розвинутих країн світу, яке почало розвиватися з середини 50-х рр. XX ст. Сутність її полягає в проникненні великих фірм у галузі, що не мають прямого виробничого зв’язку з основною галуззю їхньої діяльності. Мотивами, які спонукають монополію до диверсифікації є:
а) прагнення пом’якшити проблему реалізації, послабити залежність від кон’юктури ринку в зв’язку з падінням попиту на той чи інший вид продукції;
б) прагнення пом’якшити наслідки економічних криз.
 Як приклад сучасних концернів можна навести американський концерн “General motors” або “Ford motor.
Повідомлення V групиКонгломерат – це одна з форм монополії, в якій під єдиним фінансовим контролем зосереджені компанії, що діють у різних, технологічно не пов'язаних між собою галузях. Як правило, конгломерати належать одній фірмі і випускають на одній або більше стадіях виробництва різнорідні неконкурентні товари або оперують на сегментах ринку, які не перетинаються. Підприємства при цьому мають широку автономію економічної діяльності управління ними централізоване. Структура конгломератних об'єднань нестійка: вони можуть розпадатись або утворювати концерн. Відома класична копія - об'єднання - американський “ІТТ” ( Інтернешнл телефоун енд телеграф), яке виробляє телекомунікаційне устаткування, комплектуючі деталі для автомобілів. Сюди входять деревообробні підприємства, готелі тощо.

Повідомлення VІ групи: ТНК- транснаціональні корпорації – це сукупність формально самостійних юридичних осіб, що мають різну державну належність, фактично керованих іноземною юридичною особою, тобто материнською компанією. ТНК можуть утворюватися як унінаціональними за структурою свого капіталу корпораціями («Майкрософт», «Ренк-Ксерокс», «Кока-кола», «Дженерал електрик», «Брітіш Петролеум», «Фолькс­ваген», «Міцубісі», «Креді Ліонне» і т. п.), так і великими об’єднаннями, утвореними за рахунок «інтернаціоналізації» капіталу («Данлоп-Піреллі» та ін.).
Після заслуховування інформації учні заповнюють таблицю
- А яку ще інформацію ви підібрали, готуючись до сьогоднішнього уроку? (Група… повідомляє)
Готуючись до уроку, ми знайшли інформацію про те, що конкуренція буває добросовісна і недобросовісна. Прикладом здорової конкуренції в Україні може бути конкуренція на ринку роздрібної торгівлі. Так, на ринку існують великі гравці - "Велика кишеня", "Сільпо", «Таврія-В», "Фуршет", "Мегамаркет", і більш дрібні: "Екомаркет", "Чумацький шлях". Також у невеликих містах працюють дуже дрібні продавці товарів, що не заважає їм отримувати прибуток і конкурувати з більшими)
Як будь-який суспільний процес, конкуренція має й нега­тивні наслідки. Давайте працюючи в групах, спробуємо визначити які наслідки має конкуренція, позитивними чи негативними вони є . ( групи працюють 3 хв,зазначаючи позитивні та негативні наслідки на папірцях різного кольору, потім наклеюють на дошці). 
Позитивні наслідки:
 • Сприяє розвитку науково-технічного прогресу;
 • Змушує економити ресурси, знижувати ціну;
 • Веде до покращення якості продукції та обслуговування споживачів;
 • Вирівнює рівень заробітної плати у різних сферах економіки.
Негативні наслідки:
 • Створює умови для безробіття, інфляції, банкрутства окремих підприємств;
 • Веде до збільшення диференціації доходів та створює умови для їх несправедливого розподілу;
 • Сприяє виникненню економічних криз;
 • Виступає важливим фактором монополізації економіки.
Завдання на закріплення матеріалу (виконуються в групах)
- А зараз я пропоную вам комплект карток із завданнями. Працюючи в групах, на основі висловлювань вигаданих підприємців визначте, у якій ринковій структурі працює кожний з них та дайте їй характеристику. (учні на півватмані пишуть назву ринкової структури та її основні характеристики, потім все вивішують на дошці. )
Підприємець №1: Мої справи йдуть відмінно. Я випускаю унікальний товар, у якого немає близьких замінників. На цей товар я сам призначаю ціну, і ціна ця досить висока.
Відповідь: Підприємець є монополістом, тому що тільки для монополіста характерний випуск унікального товару. Товару буде випущено менше, а ціна на нього буде вище, чим вона була б при конкурентній структурі ринку. Приклад монополії: система електропостачання, газопостачання.
Підприємець №2: У мене може бути як стандартний, так і диференційований товар. Я й мої конкуренти дотримуємося політики твердої ціни, адже нас так мало в галузі.
Відповідь: Підприємець здійснює свою діяльність в олігополії. Прикладом такої ринкової структури служить автомобільна галузь промисловості.
Підприємець №3: Я в погоні за максимальним прибутком можу маніпулювати ціною, кількістю продукту, але головне в моєму бізнесі, не забувати про рекламу! І все робити для того, щоб покупець завжди міг відрізнити мій товар від товару конкурентів за рахунок уявних або дійсних відмінностей.
Відповідь: Даний підприємець працює на ринку монополістичної конкуренції. Щоб мати хоча б невелику ринкову владу над покупцями, підприємцеві постійно доводиться користуватися рекламою, доводячи унікальність свого товару. Прикладом такої ринкової структури служать мережі салонів- перукарень, кафе і т.д.
Підприємець №4: Перевага мого бізнесу полягає в тому, що скільки б товару я не запропонував до продажу на ринку, я весь його продам без усякої реклами. Звичайно, мені доводиться миритися з тим, що я ніяк не можу вплинути на ринкову ціну товару, але вже якщо ця ціна стає занадто низкою, я можу легко покинути цю галузь перейти в іншу.
Відповідь: Підприємець працює на ринку досконалої конкуренції.. Його частка на ринку настільки мала, що він ніяк не може вплинути на ринкову ціну. Підприємець випускає стандартний товар, тому він не має потреби в рекламі. Прикладом цієї ринкової структури служить ринок зерна, ринок валюти, ринок цінних паперів.
Поміркуйте,
1.     Які ознаки покладені в основу розмежування ринкових структур на 4 типи? 
2.      Чому в багатьох країнах держава проводить антимонопольну політику, прагнучи захистити споживача і ринкову конкуренцію? 
А тепер давайте підсумуємо. Отже, 
- Яка була тема заняття
- Яка мета стояла перед
нами на уроці? 
- На які знання, отримані
вами з цього предмету, ви опирались на уроці? 
- На які знання по інших предметах
ви опирались на уроці? 
- Які нові знання, ідеї, правила
ви засвоїли, на уроці? 
- Які думки, відчуття викликав у
вас цей урок?
Завдання додому
:написати ессе на тему «Що було б, якщо б не було конкуренції».
Тема. Хто такий підприємець (Спільне заняття вчителя економіки та психолога) 

Мета: -допомогти учням оволодіти поняттям ”підприємець”; усвідомити важливість гармонійного збалансування певних особистісних якостей успішного підприємця; визначати якості, які перешкоджають у бізнесі; робити самооцінку особистісних якостей, необхідної для успішної бізнес – діяльності;
-виховувати культуру спілкування; -розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь; розвивати економічне мислення; сприяти розвитку інтересу учнів до економіки як науки.
Обладнання: мультимедійна дошка,  презентація,  ресурси для гри,  цінник речей, скриньки,  паперові гроші,  роздатковий матеріал.
Хід заняття:
Далі
ПоказатиСховати
І . Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань
Відомі люди – хто вони?
1.     Запропонував та втілив ідею парку розваг. (Волт Дісней)
2.     Найвідоміший у світі мільйонер, керівник найбільшої у світі компанії з виробництва програмного забезпечення. (Білл Гейтс)
3.     Засновник міжнародної компанії, яка виробляє найпопулярніші у світі штани. (Леві Страус)
4.     Власник і засновник відомої японської компанії з виробництва мотоциклів. (Соітіро Хонда)
ІІІ. Формування нових знань
1.   Хто такий підприємець.
Підприємці – це люди котрі покладають на себе ініціативу поєднання ресурсів у єдиний процес виробництва, керують підприємством, запроваджують у виробництво нові технології, свідомо йдуть на ризик пов’язаний із виробничою, комерційною або іншою діяльністю.
а) Види підприємницької діяльності.
Отже основними видами підприємницької діяльності є: виробнича, комерційна, фінансова, посередницька, страхова.


б) Якості підприємців
Сьогодні підприємець є центральною постаттю в бізнесі.
Для того щоб здійснювати постійний пошук нових способів комбінації ресурсів, підприємець повинен мати відповідні якості.
Якості підприємця
-Воля і здібності
-Здатність до точного розрахунку
-Почуття господарського ризику й особистої відповідальності
-Лідерство й уміння об’єднанти людей для досягнення єдиної мети
-Наполегливість і гнучкість
Особливого значення набувають підприємницькі здібності – здатність певної частини людей до професійних, енергійних цілеспрямованих дій, пов’язаних з організацією виробництва, ризиком, керівництвом для досягнення поставленої мети. Людей, які не просто мають ці здібності, а й пов’язують своє життя з такою діяльністю, називають підприємцями, бізнесменами.
Підприємницький хист – це здебільшого талант, помножений на наполегливу працю і достатні знання. Соціологічні дослідження показують, що схильними до підприємництва є лише 5-7 % економічно активного населення.
Підприємець як ключова постать ринкової економіки несе повну відповідальність за результати своєї діяльності. На нього чекає крах або успіх.
в) Особливості людини бізнесу.
Об’єднуємо учнів у чотири групи.
1.     Амбітність – скромність.
2.     Стратегічне мислення – увага до дрібниць.
3.     Ентузіазм – внутрішній спокій.
4.     Здатність до ризику – уміння отримувати користь із помилок.
Цікаво, що кожна із зазначених якостей може стати недоліком. Тобто важливим є певний баланс між ними.
(Кожна група отримує окреме завдання – одну пару якостей.)
 Завдання групам: поясніть, як правильно збалансувати якості пари, відповідно до отриманих завдань.
Відповіді:
Амбітність - найважливіша якість підприємця, яка дає успішному керівникові ту енергію, без якої неможлива перемога в сучасному бізнесі. У той же час скромність лідера проявляється в тому, що він не буде приписувати собі всі досягнення фірми, в іншому випадку в його підлеглих може виникнути відчуття, що керівник просто використовує їх.
Вдала стратегічна ідея – це те, що відрізняє успішну компанію від посередньої, видатного лідерства – від наслідувача чужих ідей. Головна стратегічна ідея багатьох успішних бізнесменів полягала в тому, що вони відштовхувалися не від своїх бажань, а від потреб людей, які платили за виконання своїх бажань. У той же час, намагаючись мислити масштабно, керівник має розуміти, що іноді прикра дрібна помилка може згубити грандіозне підприємство. Тому мудрий керівник думає і про дрібниці. 
Ентузіазм – це те, що емоційно заражає, що змушує діяти. Жлдний великий проект не був виконаний тільки на підгрунті холодного розрахунку.
Без ризику та віри в успіх неможливі нові досягнення. Важливо аналізувати досвід, отримувати з нього користь, щоб не повторювати своїх помилок.
г) Небажані якості підприємця.
Об’єднайте учнів у групи.
Завдання
1.     Розгляньте список якостей, що перешкоджають успіху в бізнесі. Поясніть, чому до цього списку потрапили деякі ціком позитивні риси людини? Чому вони вважають небажаними для людини бізнесу?
Список якостей, що перешкоджають успіху в бізнесі

емоційна неврівноваженість
ледачість
пасивність
навіюваність
надмірна старанність
сталість
раціональність
недовірливість
агресивність
авторитарність
містичність
тривожність

2.     Дискусія за методикою „ Займи позицію”
Відповіді:
Якостями, які протипоказані підприємцю, є емоційна неврівноваженість, ледачість, пасивність, навіюваність, надмірна старанність і пунктуальність. Останні в цьому списку якості традиційно відносяться до позитивних, однак те, що гарно в найманого працівника, є мінусом для підприємця, який повинен сам давати собі завдання, а не чекати, поки хтось скаже йому, що потрібно робити.
Сталість – важливі якості бухгалтера. Але підприємцю, який працює в умовах мінливої ринкової економіки, необхідна гнучкість.
Ще одна особистісна якість, що утруднює діяльність підприємця, -
 підвищена тривожність. За її наявності бізнесмен занадто довго вагатиметься, приймаючи рішення, і занадто повільно діятиме, а то й зовсім проявить пасивність. Підприємництво – це завжди ризик і дії в умовах невизначеності.
За таких обставин краще діяти й помилятися, отримуючи користь із помилок, ніж боятися провалу і нічого не робити.
Небажаними якостями також вважаються:
 • раціональність (прагнення все прорахувати, передбачити й урахувати);
 • недовірливість – сприйняти світу як ненадійного, часто прямо ворожого, що призводить до прагнення посилити контроль за всім, також підозрілість відносно своїх працівників і партнерів по бізнесу;
 • агресивність – схильність до розв’язання проблем силовими методами замість пошуку компромісів, а також схильність до афектних спалахів у взаєминах з персоналом;
 • авторитарність – переважання домінуючого стилю керівництва, нетерпимість до критики чи свободи думок;
 • забобонно-містична налаштованість - віра в прикмети, ворожіння, псування, астрологічні прогнози і т.д., яка пояснюється неможливістю повного інтелектуального контролю над соціальною, діловою і життєвою ситуацією.
ІV. Закріплення знань учнів, підведення підсумків.
1.     Гра „ Винаходи на продаж”
Працюючи в невеликих групах, учні моделюють діяльність фірм, які створюють та виготовляють нову продукцію. На основі бюджетних принципів їм потрібно вирішити, які матеріально-технічні ресурси купувати. Вони обчислюють виробничі витрати, а потім демонструють свою продукцію класу, показуючи, скільки одиниць власної продукції вони можуть „продати”. Потім вони підраховують прибутки або збитки своєї фірми та порівнюють результати з результатами інших груп.
Зараз, ми на практиці спробуємо застосувати інформацію, яку ви отримали на сьогоднішньому уроці – побудемо підприємцями.
Пограємо у гру.
Кожна з груп моделюватиме справжнє виробництво. Ви винайдете і створите продукт, який, на вашу думку, решта класу бажала б придбати.
Кожна група отримує коробку з ресурсами. Коробка містить речі, які група може використовувати для виготовлення зразка свого винаходу . Також ви отримуєте цінник ресурсів. Кожній групі необхідно виявити навички прийняття рішень, аби визначитись, які ресурси використовувати, оскільки ціна продажу кожного виробу буде 5 гривень.

Зверніть увагу, що оренда розміром 0,75 грн., праця розміром 0,25 грн. на робітника- це є обов”язкові – постійні витрати, всі інші витрати залежать не лише від того чи використовує фірма якийсь конкретний ресурс, а й від того як багато ресурсу вона використовує
Після того, як фірми завершать свої винаходи, вони мають підрахувати сукупну вартість усіх використаних ресурсів і записати результат у таблиці „Обчислення виробничих витрат” – це вартість виробництва 1 од. продукції.

Представник кожної фірми рекламує винахід своєї фірми.
А зараз ви виконуватиме роль споживачів. Я вам видаю п”ятигривневу іграшкову купюру ( це ціна нашого виробу) для купівлі виробу, який вам до вподоби, але ви не повинні купувати вироби зроблені вашою групою. Підходьте і кладіть свої гроші у скриньку перед виробом, який ви хочете придбати.
( Підрахунок)
А зараз у таблиці „ Таблиця винаходу” обчисліть прибуток своєї фірми від продажу тієї кількості товарів, яку ви могли продати.

Оголосіть результати. 
Висновок:
Дуже часто фірма з більшим обсягом продажу не є фірмою з більшим прибутком, оскільки має більші виробничі витрати. З цього висновок – підприємець, це людина, яка має поєднувати ресурси, приймати рішення, йти на ризик з метою отримання більшого прибутку.
2.     Самооцінка підприємницьких якостей.
Проведення дослідження
Дослідження № 1
Тест № 1 “Самооцінка особистості”
1. Якості особистості поділити на дві колонки В першу колонку виписити якості, які притаманні Вашому ідеалу (перелік “Мій ідеал”). Решту якостей виписати в колонку (перелік “Неідеал”).
Перелік якостей особистості

1.      Акуратність
2.      Безтурботність
3.      Боягузливість
4.      Вередливість
5.      Вишуканість
6.      Гордість
7.      Грубість
8.      Жалісливість
9.      Жвавість
10.  Життєрадісність
11.  Заздрість
12.  Захопленість
13.  Злопам’ятство
14.  Легковір’я
15.  Мрійливість
16.  Наполегливість
17.  Ніжність
18.  Невимушеність
19.  Нервовість
20. Нерішучість
21.  Нестриманість
22.  Образливість
23.  Обережність
24.  Педантичність
25.  Повільність
26.  Поміркованість
27.  Поступливість
28.  Рішучість
29.  Розв’язність
30. Самозабуття
31. Сором’язливість
32. Стриманість
33. Терпимість
34. Турботливість
35. Упертість
36. Холодність
37. Чарівність
38. Чуйність
39. Щирість
40. Ентузіазм

Короткий словник:
Вишуканий – той, хто вирізняється добрим естетичним смаком, приділяє велику увагу зовнішнім проявам.
Чарівний – той, хто викликає позитивні почуття, приємний, звабливий.
Ентузіазм – завзятість, емоційність при виконанні справи.
Розв’язність – нестриманість, некоректна поведінка, ігнорування інших.
Жалісливість – схильність до почуття жалості, співчуття.
Самозабуття – діяльність, що відрізняється великою захопленістю, при якій людина максимально занурюється в справу, яка викликає її інтерес, до того, що забуває про себе.
Невимушеність – здатність розкуто почувати себе в будь-якій ситуації, природність в поведінці.
Педантизм – “сліпе” дотримання встановлених норм, дріб’язкова точність.
2. В переліку “Мій ідеал” відмітити позначкою якості, які у Вас є реально за принципом “так – ні”, незалежно від рівня розвиненості якості. В переліку “Неідеал” відмітити будь-якою позначкою якості, яких у Вас немає, теж за принципом “так – ні”.
3. Підрахувати загальну кількість відмічених якостей як у першому, так і в другому переліку (Р).
4. Визначити коефіцієнт самооцінки, поділивши одержану суму (Р) на загальну кількість якостей (40) (дивись набір якостей особистості):
Кс= Р / 40,
де Кс – коефіцієнт самооцінки.
5. Результати порівняти з оціночною шкалою.
Оціночна шкала
Якщо Ви одержите коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – значить, самооцінка адекватна, Ви самокритичні і не переоцінюєте себе.
Якщо одержите коефіцієнт від 0 до 0,4, це свідчить про недооцінку своєї особистості, про підвищену критичність.
Якщо коефіцієнт від 0,6 до 1, це говорить про переоцінку своєї особистості, некритичне ставлення до себе.
Дослідження № 2
Тест № 2 “Самооцінка особистості”
1. Розділити лист паперу на чотири рівні частини взаємно перпендикулярними лініями, позначити кожну частину римськими цифрами I, II, III, IV.
2. В кожному з чотирьох переліків, які наведені нижче і характеризують позитивні якості особистості, виділити ті, що найбільш значущі і цінні для Вас особисто, яким Ви віддаєте перевагу. Які ці якості і скільки їх, кожен вирішує сам.
3. Виписати у стовпчик найцінніші для вас якості разом з їх номерами, що стоять зліва. В результаті Ви отримали чотири переліки ідеальних якостей.
4. Проаналізувати якості особистості, виписані Вами, і знайти серед них такі, які ви маєте реально. Обвести цифри біля них кружечком.
Перелік якостей особистості
І. Міжособистісні відносини, спілкування
1. Ввічливість – дотримання правил порядності, поштивість.
2. Турботливість – думка або діяльність, які спрямовані на добробут людей; піклування, догляд.
3. Щирість – вираження справжніх почуттів, правдивість, відвертість.
4. Колективізм – здатність підтримувати спільну працю, спільні інтереси, колективне начало.
5. Чуйність – готовність відгукнутися на чужі потреби.
6. Сердечність – сердечне, ласкаве, турботливе ставлення до людей.
7. Співчуття – чуйне ставлення до переживань, горя людей.
8. Тактовність – відчуття міри, яке створює вміння поводити себе в товаристві, не принижуючи гідності людей.
9. Терпимість – вміння без ворожості ставитися до чужої думки, характеру, звичок.
10. Чутливість – чуйність, співчуття, здатність легко розуміти людей.
11. Доброзичливість – бажання добра людям, готовність сприяти їх добробуту.
12. Привітність – здатність виявляти почуття особистої приязні.
13. Привабливість – здатність зачаровувати, притягувати до себе.
14. Товариськість – здатність легко налагоджувати стосунки у спілкуванні.
15. Обов'язковість – вірність слову, обов'язку, обіцянкам.
16. Відповідальність – необхідність, обов'язок відповідати за свої вчинки і дії.
17. Відвертість – відкритість, відсутність бар’єрів у стосунках з людьми.
18. Справедливість – об’єктивна оцінка людей відповідно до істини.
19. Сумісність – вміння поєднувати свої зусилля з діями інших при вирішенні спільних задач.
20. Вимогливість – суворість, очікування від людей виконання своїх обов’язків.
ІІ. Поведінка
1. Активність – прояв зацікавленого відношення до оточуючого світу і до самого себе, до справ колективу, енергійні вчинки та дії.
2. Гордість – почуття власної гідності.
3. Добродушність – м’якість характеру, прихильність до людей.
4. Порядність – чесність, нездатність робити підлі та антигромадські вчинки.
5. Сміливість – здатність приймати і здійснювати свої рішення без страху.
6. Твердість – уміння домогтися свого, не піддаватися тиску, непохитність, стійкість.
7. Впевненість – віра у правильності своїх вчинків, відсутність вагань, сумнівів.
8. Чесність – прямота, щирість у відносинах і вчинках.
9. Енергійність – рішучість, активність вчинків і дій.
10. Ентузіазм – сильне піднесення, душевний підйом.
11. Сумлінність – чесне виконання своїх обов’язків.
12. Ініціативність – прагнення до нових форм діяльності.
13. Інтелігентність – висока культура, освіченість, ерудиція.
14. Наполегливість – завзятість в досягненні мети.
15. Рішучість – непохитність, твердість у вчинках, здатність швидко приймати рішення, долаючи внутрішні вагання.
16. Принциповість – уміння дотримуватись твердих принципів, переконань, світогляду.
17. Самокритичність – прагнення оцінювати свою поведінку, вміння виявляти свої помилки і недоліки.
18. Самостійність – здатність здійснювати дії без сторонньої допомоги, своїми силами.
19. Урівноваженість – рівний, спокійний характер, поведінка.
20. Цілеспрямованість – наявність ясної цілі, прагнення її досягти.
ІІІ. Діяльність
1. Вдумливість – глибоке проникнення у суть справи.
2. Діловитість – знання справи, підприємливість, розумність.
3. Майстерність – високе мистецтво в певній галузі.
4. Тямущість – уміння зрозуміти зміст, кмітливість.
5. Швидкість – стрімкість вчинків і дій, прудкість.
6. Зібраність – зосередженість, підтягнутість.
7. Точність – уміння діяти як задано, відповідно до зразка.
8. Працьовитість – любов до праці, суспільно-корисної діяльності, яка потребує напруги.
9. Захопленість – уміння цілком віддаватися якій-небудь справі.
10. Непосидючість – нетерплячість у тому, що потребує тривалого часу й терпіння.
11. Охайність – дотримання в усьому порядку, ретельність у роботі, старанність.
12. Пильність – зосередженість на виконуваній роботі.
13. Далекоглядність – прозорливість, здатність передбачати наслідки, прогнозувати майбутнє.
14. Дисциплінованість – звичка до дисципліни, усвідомлення обов'язку перед суспільством.
15. Ретельність – старанність, гарне виконання завдань.
16. Допитливість – цікавість розуму, схильність до надбання нових знань.
17. Винахідливість – здатність швидко знаходити вихід зі скрутних становищ.
18. Послідовність – уміння виконувати завдання, дії в суворому порядку, логічно, струнко.
19. Працездатність – здатність багато і продуктивно працювати.
20. Скрупульозність – точність до дрібниць, особлива ретельність.
ІV. Переживання, почуття
1. Бадьорість – відчуття повноти сили, енергії.
2. Відчайдушність – відсутність страху, хоробрість.
3. Веселість – безтурботний, радісний стан.
4. Щиросердечність – щира дружелюбність, прихильність до людей.
5. Милосердя – готовність допомогти, пробачити із співчуття, людинолюбства.
6. Ніжність – прояв любові, ласки.
7. Волелюбність – любов і прагнення до свободи, незалежності.
8. Сердечність – задушевність, щирість у відносинах.
9. Пристрасність – здатність цілком віддаватися захопленню.
10. Сором'язливість – здатність часто відчувати почуття сорому.
11. Схвильованість – міра переживання, щиросердечне занепокоєння.
12. Захопленість – великий підйом почуттів, захоплення, замилування.
13. Жалісливість – схильність до почуття жалості, співчуття.
14. Життєрадісність – сталість почуття радості, відсутність зневіри.
15. Велелюбність – здатність сильно і багатьох любити.
16. Оптимістичність – життєрадісне світовідчуття, віра в успіх.
17. Стриманість – здатність стримувати себе від прояву почуттів.
18. Задоволеність – відчуття задоволення від виконання бажань.
19. Холоднокровність – здатність зберігати спокій і витримку.
20. Чутливість – легкість виникнення переживань, почуттів, підвищена сприйнятливість до впливів ззовні.
5. Підрахувати, скільки Ви знайшли у себе реальних якостей (Р) та кількість ідеальних (І).
6. Обчислити коефіцієнт самооцінки для кожного з чотирьох наборів якостей особистості та загальний коефіцієнт за формулою:
де Кс – коефіцієнт самооцінки.
7. Результати порівняти з оціночною шкалою.
Примітка:
Можливий варіант визначення самооцінки у відсотках:
Оціночна шкала
Якщо Ви одержите коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – значить, самооцінка адекватна, Ви самокритичні і не переоцінюєте себе.
Якщо одержите коефіцієнт від 0 до 0,4 – це свідчить про недооцінку своєї особистості, про підвищену критичність.
Якщо коефіцієнт від 0,6 до 1 – це говорить про переоцінку своєї особистості, некритичне ставлення до себе.Загальношкільний захід
Профілактична робота в рамках тижня безпеки життєдіяльності.
Далі
ПоказатиСховати


КАЗКА ПРО КОЛОБКА
Ведуча І:
З давніх-давен усі покоління захоплюються чарівним світом казок. Саме через них малеча дізнавалася про правду й кривду, добро і зло, любов і ненависть, і хотіла бути схожою на улюблених героїв.
Ведуча 2:
Пройшов час... І ми вже починаємо дивттися на світ казки іншими очима.

Ведуча І:
В діда й баби був синок - Славнозвісний Колобок. Здоровенький був хлопчак, Круглолиций молодчак.
Ведуча 2:
Був привітний, добрий, милий до праці не лінивий. Старших себе поважав, Меншеньким допомагав.
Ведуча І:
Ось і він - все скік та скок. Котить лісом Колобок!
Ведуча 2:
Казка буде починатись : Нам же друже, час сховатись.
(виходять)
Колобок:(співає)
Вовк:
Колобок!!! Будь здоровенький!!! Щось не бачились давненько. Що по лісі ти блукаєш, Може друзів ти шукаєш?

Колобок: Я від баби втік, я від діда втік... Тьху, ги... стара пісенька моя Зараз нову знаю я. (співає нову пісеньку) Розумний, добрий Колобок, Я по стежині СКІК І скок. Здоров'я добре, славне маю Бо фізкультуру полюбляю, (чути голос) Ой, у лісі хтось гукає, Заблукав, чи щось шукає, (виходить Вовк)

Вовк: Ну а я, бач, друга маю, З ним сиджу і не гуляю.
Ми з Комп`ютером скрізь вдвох (обнімає Комп`ютера).
Чи ти з нами, Колобок?
Колобок:
Ні, я краще піду далі,
Допоможу краще мамі,
Бо сваритиме вона,
Як болітимуть спина,
Очі, ноги,  голова…
Ой біда тоді, біда…
Вовк:
Хочеш ти здоровим бути? Смішно навіть таке чути. Ой, кумедна паляничка Да завис би тишком нишком. І веселощі, й потіха, різних ігор тут, як з міха. На дивак, поки прошу, Я нікому не скажу.
Колобок:
Якщо вдень і вніч сидіти, Будеш ча-а-а-сто ти хворіти. Той проблем багато має, Хто так згубно зловживає. В того спина колесом, і не дружить він з умом.! І того долає втома, .'та й проблеми в школі, вдома. ! І хоча життя не миле, Кинути ж немає сили.
Вовк:
Кинути? Хіба проблема, Це для мене не дилема, Я вже кидав і не раз.
Колобок:
Знову з компом? От так-раз!
Вовк:
З компом я , бо я мужчина!!! Ти ж печена гарбузина, Геть з дороги, бо як дам Го закажеш й ворогам.
Колобок:
Вовче-друже, схаменися, І довкола подивися, Бо здоров'я не залізне, Спохватишся - буде пізно. Друга вибрав ти невдало, Хіба звірів в лісі мало? Вовк:
Сам розумний - розберуся, З мене що? Вода як з гуся!
Колобок:
Треба звідси-бо втікати,
Вовку бач, на все начхати.
Побіжу скоріш долиной...
Чий то голос з лісу лине?
(покотився співаючи свою пісню)
(Входить Ведмідь)
Ведмідь:
Славний я Ведмідь - нівроку,
Тільки, щось стріляє в боки.
Та не дуже я тужу,
З жирной їжею дружу.
О! Дивися Колобочок,
Із долини на горбочок.
Кликнемо хай буде третім,
А закусимо ми разом ето.. (показує на огірок)
Ведмідь:
Будь здоровий Колобочку, Йдем за чіпсами, он, де точка. Гам і з`їли по пакету, трохи згодом – по лангету. Разом втрьох ми погуляєм, З нами йди - ми пригощаєм. Жирна їжа там і кола, пішли з нами, по-приколу...
Колобок:
Стріляний я горобець, Колобок я - молодець. Хай як хто собі мудрує, - А Фастфуд усе руйнує.   І не візьме тебе сором, Краще б ти зайнявся спортом. З лихом друже, ти зв'язався, Звичці згубній, злій піддався.
Ведмідь:
Йдемо з нами — третім будеш, Діда, Бабу враз забудеш. Наїмося ми на славу! Пригощаю, на халяву.
Колобок:
Схаменися, любий друже, Скільки щастя в лісі, в лузі. Чи не краще прогулятись, Травам, квітам милуватись.
Ведмідь:
Ну й дурний, ну і зануда, Досить нам розмов цих буде. Ти котись, собі, хлібино, Ти малий, бо  ще дитина.
Колобок:
Що ж бувай ведмедю-друже, Жаль тебе, ой жаль, ще й дуже... Ти провину зрозумієш, але пізно - зажирієш (покотився далі співаючи свою пісеньку)
... Ой, а хто це на горбочку, Спочиває в холодочку? Лежить пані на перині, голова на подушині.
Лисиця: Стій, давно тебе чекаю, та ніяк не засинаю… Лягай поруч, у буp`ян… Спи! Не стій, як істукан!
 Колобок:
Кумонько, ти мов здуріла, А чи може захворіла. Ой не добрі в тебе друзі! Нащо спати вдень на лузі?
 Лисиця:
Кращий друг – моя Перина, з нею швидко біжить днина. І ласкава, м`яка, щира… Подивися, яка мила. (показує на Перину)
Колобок:
Ну й потвора, ну й товстуха! Вкрита пилом молодуха! Як прихопить астенія, кволість та гіпотонія…Утікай, поки не пізно, Потім буде гірко, слізно.
Лисиця :
Що ти мелеш, головешко?
Астенія?! Ах... вервешко!!!
Як візьмусь, то так покотиш,
Що наб'єш пісочку в ротик!!!
Хто тебе захоче слухать,
Не турбуй мої ти вуха.
Заважаєш мені спати!
 Інших йди собі повчати!
Колобок:
Ой лисичко, ти в омані, Мозок твій як у тумані, Це зведе тебе в могилу, Забере останні сили.
Лисиця:
Ох, набридла вже ця пика, Сядь мені лиш на язика. Як колись моя бабуся, Проковтну - не подавлюся.
Колобок:
Пам'ятаю той урок, - Та не той я Колобок! Ну а ти, Лисичко, мила, Собі драну свитку зшила. Що ж, бувай, мені пора, - Казку слуха дітвора. Треба звірів виручати, Бо вже казки не впізнати. -Знаю, в лісі є лікарня, - Персонал там дуже гарний. Заєць там за терапевта, Поговорим з ним відверто, (котиться і співає свою пісеньку) (зустрічає Зайця)
Колобок:
Зайчику! Ой виручай, Горе влізло у наш край. Вже біди у лісі повно, Захворіли поголовно. А Лисиці тільки спати! Треба звірів виручати
І чи є якісь поради, Вивести шкідливі вади?
Заєць:
Є, звичайно, тут одна. Всім нагадує щодня, Що шкідливі звички треба, Не пускати в дім до себе. И берегти своє життя, Бо не буде вороття. Треба звірям в полі, в лузі, Вибирать хороших друзів.В тих, що мозок у тумані, мають звички препогані. І малят навча лихому, Наганяє смуток, втому, - Проженем того із казки, Позриваємо з них маски, (вбігають звірі)
Лисиця:
Ой, не треба, пожалійте... Вовк:
Ображати нас не смійте...
Ведмідь:
Як же будем ми без казки?...
Разом:
Пожалійте нас, будь - ласка!!!
Вовк:
Ми вже будемо всі чемні, І хороші і приємні. Проженем погані звички І в Ведмедя, і в Лисички, (проганяють)
Всі:
Геть потвори, геть від нас, Геть з дороги, щезніть враз!
Ведмідь:
Ти, Фастфуде, геть із хати! Я стрункішим хочу стати!
Лисиця:
Куди зникла моя сила? Забрала її Перина!
Вовк:
Відчуваю, зір ослаб, бо Комп`ютера я раб…
Лисиця:
Ми тепер вже не такі. Вернемось в старі казки. Підлікуєм очі Вовку, їстиме тепер морковку.
Вовк:
Очі, кажеш? Оце да! От зрадіє дітвора! Перестану зависати, буду краще танцювати!. Із лисицею –кумой -  На паркеті я ще той!
Ведмідь:
Друзів тих пора нам гнати, щоб здоровими всім стати. Всяку дрянь не буду їсти, буду сам місити тісто. Як когось, як змучить втома, З лісу віднесу до дому. І з Солом'яним Бичком Поборюся я бочком.
Лисиця:
А я стану ше хитріша, І проворна й розумніша. З спортом, танцями здружуся. Може, ще де пригоджуся?
Заєць:
Що ж повірим друзі їм, Любим казочкам своїм?
Діти:
Так!!! Так!!! Так!!!
Колобок:
Дам я вам кілька порад Як уникнути цих вад: Слухайтесь своїх батьків, Вчителів і лікарі,. Щоб ніколи не хворіти! Правильно у світі жити ! щоб вам завжди везло - Виберіть в житті добро.
Всі:
Разом чесно будем жити, Вчитись добре і дружити! Згубні звички час забути, щоб щасливими всім бути!


Виходять учні. У кожного в руках по букві із слова ЗДОРОВ’Я.
1учень. Що треба для повного щастя людині?
Свобода, мир і ранкова роса.
А ще небеса мирні, райдужні, сині
І неповторна безмежна краса.
2 учень. А ще треба радість і сонце в зеніті,
Здоров’я і сила, багато тепла.
Ще тато і мама, найкращі у світі,
І пісня чарівна щоб завжди була.
3 учень. Хочемо усім сказати,
Що здоров’я краще мати,
Аніж хворому ходити
Й світ чарівний не любити!
4 учень. Бо любов, здоров’я, сила
Нам дають чарівні крила.
Ще дають саме життя
І несуть у майбуття.
5 учень. Бережіть здоров’я власне,
Поки є на це ще час.
Бо життя таке прекрасне
І воно одне у нас.
6 учень. Будьте здоровими,
Будьте щасливими,
Будьте розумними,
Будьте красивими.
7 учень. Здоров’я – це сила!
Здоров’я – це клас!
Хай буде здоров’я
У вас і у нас!
Вчитель. Здорові сім’ї – це чудово!
Здорові сім’ї – просто клас!
До всіх учасників це слово:
Прийміть низький уклін від нас.
Живіть щасливо і багато,
Любов до спорту бережіть,
Хай кожен день ваш буде святом,
Життям упевнено ідіть.

Пісня «Бережи здоров`я»Немає коментарів:

Дописати коментар