Статут

                             
ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________ О.В. Яценко
Директор закладу «НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №23 Вінницької міської ради»

Статут шкільного клубу підприємництва «VIN STARS»  НВК: загально-освітньої школи I-III ступенів-гімназії №23 Вінницької міської ради

Розділ I
1. Шкільний клуб підприємництва "VIN STARS" створений з метою об’єднання учнів зі спільними економічними поглядами, прагнучих до отримання знань і умінь з підприємницької діяльності, подальшого розвитку й поглиблення підприємницьких здібностей, популяризації знань у бізнесовій справі серед старшокласників.
1.2. Шкільний клуб підприємництва (ШКП) "VIN STARS" ставить перед собою такі цілі:
·        формування мотивації на підприємливість в учнів для досягнення успіхів у майбутній професійній кар'єрі або бізнесі
·        збагачення і поглиблення економічних знань і умінь;
·        налагодження зв'язків ШКП в країні та за кордоном;
·        формування психологічної установки на активну підприємливість, на формування й розвиток навичок лідерства та конкурентоспроможності;
·        формування та розвиток адекватного й критичного мислення, швидкого реагування на зміни в конкурентному середовищі;
·        розвиток і подальше поглиблення міжпредметних зв'язків;
·        інтеграція діяльності ШКП в профіль навчального закладу;
1.3. Членами ШКП можуть бути учні 10-11 класів, які розділяють базові принципи клубної діяльності та висунули на розгляд одну із запланованих клубом форм діяльності.
1.4. Кураторами роботи ШКП є викладач з економіки та вчитель психології.
1.5. Діяльність ШКП здійснюється згідно з планами робіт, які затверджені раніше.

Розділ 2
2.1. Стати членом ШКП "VIN STARS" має право будь-який учень 10-11 класів школи гімназії №23 за рекомендацією одного з активістів клубу.
2.2. Члени ШКП мають право приймати участь у всіх видах клубної діяльності та висувати на розгляд власні ідеї й пропозиції.
2.3. Члени ШКП мають право самостійно вступати до робочих груп і обирати керівників акцій.
2.4. Члени ШКП мають право на презентацію результатів своєї клубної діяльності іншим учням.
2.5. Найбільш активні члени ШКП мають право на відзнаку шкільними грамотами, заохочувальними призами, спонсорськими преміями тощо.
Члени ШКП зобов'язані:
2.6. вчасно інформувати шкільних координаторів про існуючі проблеми з реалізації клубних проектів, причини своєї тривалої відсутності або діяльності, бажання залишити ШКП тощо;
2.7. виконувати обрані проекти у чітко визначені терміни , лише за згодою батьків і без порушень шкільного навчально-виховного процесу;
2.8. неупереджено ставитися до ідей і пропозицій усіх членів ШКП.

Розділ 3
3.1. Підставою для вступу до ШКП є  усна/письмова заява бажаючого, обрунтування причин до вступу, висловлене претендентом на черговому зібранні ШКП, і рекомендація його одним із членів клубного активу.
3.2. Підставою про виключення з ШКП є відсутність на трьох зібраннях клубу поспіль без поважної причини та систематичне невиконання поставлених завдань протягом одного навчального року.

Розділ 4
4.1.  Діяльність ШКП триватиме не менше 2 років. Засідання членів ШКП проводяться не менше двох разів на місяць.
4.2. На час літніх канікул діяльність академії призупиняється.
4.3. Під час літньої шкільної практики учнів 10 класів, члени ШКП, можуть проводити різноманітні цікаві заходи.
4.4. Всі види клубної діяльності та презентація її результатів можуть проводитися як на засіданнях клубу, так і в позашкільній діяльності, а також з метою популяризації ШКП, і під час шкільного навчально-виховного процесу.

Директор закладу Яценко Оксана Василівна вручає Статут учасникам ШКПНемає коментарів:

Дописати коментар