Робота клубу

 Структура віртуального підприємства «VIN STARS» закладу: «НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №23 ВМР»

«VIN STARS» має функціональну організаційну структуру, створену відповідно до її мети і завдань.
Оскільки «VIN STARS» віртуально відтворює умови реально діючого підприємства, то її структура повинна відповідати структурі малого або середнього підприємств, основна діяльність яких полягає в підприємницькій діяльності і одержання прибутку.
«VIN STARS» має вісім основних підрозділів (відділів), що працюють на загальну мету - продаж товару і одержання віртуального прибутку. Основний вид продукції - товар, що виробляється конкретною галуззю промисловості у Вінницькій області. Учні вивчають  вітчизняного товаровиробника, вибирають його товар і рекламують його.
Особливості роботи ВП, як нової форми організації навчання в системі шкільної освіти, є моделювання реально діючого підприємства, метою якого є:
-         створення сприятливих умов для формування необхідних знань, умінь і навичок роботи в реальній діяльності;
-         єдності навчального і виробничого процесів;
-         специфіки внутрішньої функціональної структури;
-         використання у навчальному процесі технологій замкнутого циклу;
-   впровадження методики модульного навчання.
Структура організації та обсяг роботи з кожного функціонального напрямку дає змогу визначити оптимальне число осіб, що працюють на ВП .


Розміщення функціональних відділів ВП є таким:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
   ДИРЕКТОР


БУХГАЛТЕРІЯ


ВІДДІЛ
ПРОДАЖУ
ТА РЕКЛАМИ


СКЛАД
СЕКРЕТАРІАТ


Юридичний відділ


ВІДДІЛ
КУПІВЛІ
КАНЦЕЛЯРІЯ


ВІДДІЛ
КАДРІВ


Відділ бізнес-планування


ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ

Наведена структура за функціональними особливостями передбачає розподіл праці з чітко визначеними конкретними завданнями та обов’язками  груп персоналу з числа учнів. Завдання, що виконуються в межах відділів,  відповідають  важливим напрямкам  практичної  діяльності  підприємства.
Таким чином, ВП є спрощеною моделлю реально діючої фірми в підприємницькій   сфері діяльності.  Практична цінність моделі віртуального підприємства  полягає в тому, що на  її основі  учні здійснюють інтенсивне навчання  методом перебору  можливих  операцій, які не змінюють реального стану  діяльності  підприємства і знаходять найбільш оптимальний  варіант впливу на виробничий  процес.
ВП є моделлю для апробації нових технологій первинної професійної підготовки на рівні школи з урахуванням соціально–економічних умов України для подальшої трудової діяльності в різноманітних сферах підприємництва і діяльності в комерційних структурах.
Вибрані  напрямки   теоретичної підготовки  учнів школи і студентів вузів    на  сьогодні  не задовольняють попит  роботодавців   Вінницького регіону.  Тому при впровадженні ВП, випускники набувають досвіду, стають   конкурентноспроможними   завдяки  високому  рівню  комп’ютеризації, використання  у  процесі  навчання передових  комп’ютерних  технологій  та    програм,  досвідчених  педагогів, ефективної організації практичних занять, що дасть можливість збільшити кола зацікавлених підприємств і спонсорів навчального закладу.


Немає коментарів:

Дописати коментар